سرخط خبرها

اولی هوینس با فعالیت بایرن مونیخ در ورزش های الکترونیکی به شدت مخالفت کرد

با وجود اینکه هوینس مایل نیست در بایرن مونیخ، دپارتمان ورزشهای الکترونیک دایر شود، رالف رایشرت، مدیرعامل لیگ ورزشهای الکترونیک آلمان ESL با انتشار مقاله ای در مجله ی آلمانی فوکوس، خطاب به هوینس از او خو|ست در تصمیم خود تجدیدنظر کرده و باشگاه بزرگ ایالت باواریا را به حوزه …

ادامه نوشته »

اولی هوینس با فعالیت بایرن مونیخ در ورزش های الکترونیکی به شدت مخالفت کرد

با وجود اینکه هوینس مایل نیست در بایرن مونیخ، دپارتمان ورزشهای الکترونیک دایر شود، رالف رایشرت، مدیرعامل لیگ ورزشهای الکترونیک آلمان ESL با انتشار مقاله ای در مجله ی آلمانی فوکوس، خطاب به هوینس از او خو|ست در تصمیم خود تجدیدنظر کرده و باشگاه بزرگ ایالت باواریا را به حوزه …

ادامه نوشته »

اولی هوینس با فعالیت بایرن مونیخ در ورزش های الکترونیکی به شدت مخالفت کرد

با وجود اینکه هوینس مایل نیست در بایرن مونیخ، دپارتمان ورزشهای الکترونیک دایر شود، رالف رایشرت، مدیرعامل لیگ ورزشهای الکترونیک آلمان ESL با انتشار مقاله ای در مجله ی آلمانی فوکوس، خطاب به هوینس از او خو|ست در تصمیم خود تجدیدنظر کرده و باشگاه بزرگ ایالت باواریا را به حوزه …

ادامه نوشته »